Teksti suurus:
A A A

Malevapealik

Auaste:                                                    major                                
Ees- ja perekonnanimi:                           URMAS VAHTER          
Sünniaeg:                                                08.11.1969           
Haridus ja sõjaline kvalifikatsioon:         Kõrgem, Eesti Maaülikool 2008-2011
                                                                 Kesk-eri,Tartu 17.Kutsekeskkool,1988.
                                                                 Ajateenistus N/A 1988-1990
                                                                 Nooremohvitseride kursus,1991-1992.
                                                                 Ohvitseride kursus Rootsis,1993.
                                                                 Brigaadi ja kõrgema taseme luureohvitseride                               
                                                                 kursus USA Armee luurekoolis,1998.
                                                                 ÜRO sõjalise vaatleja kursus Soome Vaba-     
                                                                 riigis,2004.
                                                                 Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu kursus
                                                                 Saksamaa Liitvabariigis,2004.                                                       
                                            
Teenistuskäik:                                        KL Võrumaa maleva pealik 01.09.2012
                                                               KL Võrumaa maleva staabiülem 03.05.2010- 
                                                               31.08 2012
                                                               Lõuna KRK Staabi S-3 2007- 2010
                                                               Kuperjanovi Jalaväepataljon (erinevad                    
                                                               ametikohad) 1992 - 2007
Autasud ja -märgid:                             Kuperjanovi JVP rinnamärk 1993
                                                              Rootsi nooremohvitseride kooli rinnamärk 1993
                                                              Ohvitseride kursuse lõpetanu rinnamärk 1996
                                                              USA armee Luurekeskuse rinnamärk 1998
                                                              Kaitseväe Teenetemärk 2000
                                                              Mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge”
                                                              2001
                                                              Politseiameti teenistusmärgi eriklass 2003
                                                              Kotkaristi V klass 2006
                                                              EEML mälestusmedal „Eesti Metsavennad“ I liik        
                                                              2013