Teksti suurus:
A A A

Liikmemaksu tasumine ja annetused

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.

Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 21.01.2023 otsusele on
kalendriaasta eest makstav liikmemaksu summa 12 eurot aastas: tegev- ja toetajaliikmed.

Liikmemaksu ei pea maksma noorliige ja auliige.

Tasumise tähtaeg 31.märts jooksva aasta eest
Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu arvelduskontole SEB Pangas.

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007

Kindlasti tuleb juurde märkida viitenumber, mis on igal maleval ja Küberkaitse üksusel erinev.

Võrumaa malev – 62020100164

Selgitusse märkida:
inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
allüksuse kood-    2 VÕR  Võru malevkond
                               3 VÕR   Antsla üksikkompanii
                               4 VÕR   Rõuge-Vastseliina üksikkompanii
                               19 VÕR Üksikmiinipildujarühm
                               20 VÕR Üksikrühm 1933
aasta, mille eest makstakse.

Näiteks: Jaan Jalgratas, 2 VÕR, 2024

Liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva allüksuse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab malevkonna/üksikkompanii juhatus.
 
Annetamise korral tuleb kasutada sama arvelduskontot ja viitenumbrit ning täpsustada see selgituse real.
 


Saad mugavalt liikmemaksu maksta ka läbi Kaitseliidu e-poe
Ära unusta valida Kaitseliidu allüksuse lahtrist õige malev ning malevkond/üksikkompanii!

Annetusi saad samuti teha läbi Kaitseliidu e-poe