Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2022. a meistrivõistlused males

KL MV males 12NOV2022 KL Männiku lasketiirus (Harjumaal)
 
Oma osalemissoovist anna teada hiljemalt 08NOV2022 kella 17:00ks.  ahti.leppkaitseliit.ee
 
Juhend: Kaitseliidu maleturniir 12. novembril 2022
I Eesmärk ja ülesanne
Selgitada Kaitseliidu 2022.a meistrid males, parimad võistkonnad ja propageerida maleharrastust kaitseliitlaste ja kaitseväelaste hulgas.
 
II Aeg ja koht
Maleturniir toimub 12.novembril 2022.a algusega 11:00-16:30 (mandaat 10:00-10:55) Kaitseliidu Tallinna maleva Männiku lasketiiru õppeklassis ja finaaltiirus, Trapi tee 1, Männiku küla, Saku vald, Harjumaal.
 
III Osalejad
Võistlusel saavad osaleda kõikide Kaitseliidu malevate, Peastaabi, Naiskodukaitse, Noored kotkad, Kodutütred, Küberkaitse, Kaitseväe Peastaabi, Kaitseväe väeosade ja üksuste maletajad. Peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust. Võistkonna moodustavad 1 mees  ja 1 naine igast struktuuriüksusest (malevad). Individuaalvõistlejate osalemisele piiranguid ei ole. Võistkondade koosseisud fikseeritakse enne võistluse algust. Võistluse ajal võistkondade koosseisus muudatusi teha ei lubata.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 9. novembriks 17:00  e-postiga margus.purlaukaitseliit.ee 
Võistluspäeval mandaat kell 10:00- 10:55 võistluspaigas.
 
IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Mängitakse kiirmalet 7 vooru šveitsi süsteemis mõtlemisajaga 15+15 minutit (vooru kestvus 30 minutit ühtses rühmas.
Kõik voorud mängitakse FIDE malereeglite järgi (http://www.maleliit.ee/varia/reeglid/).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud);
b) voorujärgsete punktide summa;
c) Buchholz’i koefitsent (mängija vastaste punktide summa)
d) Median Buchholz (ilma tugevama ja nõrgema vastase tulemuseta)
e) Buchholz ilma ühe (kahe, kolme jne.…) nõrgema vastaseta
Parimad võistkonnad selgitatakse võistkonna liikmete (registreerimisel võistkonda arvatud liikmed - 1 mees ja 1 naine) poolt saadud punktide summaga.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi SwissPerfect.
 
V Ajakava
Laupäeval, 12. novembril 2022
Mandaat 10:00- 10:55
11:00 võistluste avamine
I voor 11:20-11:50
II voor 12:00-12:30
III voor 12:40-13:10
IV voor 13:20-13:50, lõunapaus
V voor 14:10-14:40
VI voor 14:50-15:20
VII voor 15:30-16:00
 
Võistluste lõpetamine 16:15
 
VI Autasustamine
 
Võistkondlik arvestus
I koht  - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
II koht - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
III koht - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
 
Individuaalne  arvestus
 
Üldarvestus:
I koht  - medal+diplom
II koht - medal+diplom
III koht - medal+diplom
 
Naised:
I koht  - medal+diplom
II koht - medal+diplom
III koht - medal+diplom
 
Parim noor (kuni 18 eluaastat k.a.)) – Kaitseliidu meene
Parim veteran (60 a või vanem) – Kaitseliidu meene
 
Kui noori on registreerunud rohkem, kui 4 võistlejat, antakse välja:
Noored
I koht  - medal+diplom
II koht - medal+diplom
III koht - medal+diplom
 
Üks võistleja võib saada mitu auhinda erinevates kategooriates
 
VII Üldist
 
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos võistluse korraldajaga
 
 
Korraldaja:
Margus Purlau
 
 
Peakohtunik
Rein Ruus