Teksti suurus:
A A A

Kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliiget saab nimetada SA ametikohale

01.02.2016
Sõjaväelise väljaõppe saanud isikute parema hõlmamise eesmärgil alates 01.01.2016 
KLS § 32´1 järgi saab kaitseväekohustuseta KL tegevliige anda nõusoleku oma nimetamiseks Kaitseväes olevale sõjaväelise auastmega SA ametikohale.
Tulenevalt uuest riigikaitseseadusest (RT I,12.03.2015,1)

SA ametikohale nimetatud tegevliige kantakse KVK registrisse kui kaitseväekohustust võtta sooviv isik ja ta ka jääb selliseks, st ei muutu kaitseväekohuslaseks.

KVTS mõttes on tegemist nö ajutise staatusega, mis jääb seni kui tegevliige on SA ametikohal. 
Isik võib oma nõusoleku tagasi võtta, samuti ei kehti nõusolek lahkumisel Kaitseliidust.

Isikule kohaldub KL tegevliikme regulatsioon (tervisenõuded, õppekogunemisele kutsumine).

SA ametikohal saab anda sõjaväelist auastet , kui on nõutav väljaõpe ja haridus.

Kaitseväekohustust võtta sooviv isik peab arvestama asjaoluga, et
  • ei saa mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal peatada või lõpetada KL liikmesust või muuta liikmestaatust ;
  • teda võib nimetada Kaitseväe huvides uuele SA ametikohale ilma tema nõusolekuta (kuna ei anna nõusolekut konkreetsele ametikohale nimetamiseks);
  • on kohustatud ilmuma mobilisatsioonikäsu saamisel kogunemiskohta ning asuma täitma SA ametikoha ülesandeid. Mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine on kriminaalkorras karistatav.
Sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal on vajalik kõigi sõjaväelise väljaõppe saanud isikute panus riigi kaitsmiseks!

Nõusoleku blanketi leiad nii meie kodulehelt  http://vorumaa.kaitseliit.ee/et/vajalikud-blanketid
kui ka maleva staabist ning allkirjastada võib seda paberkandjal või digitaalselt.
Küsimuste korral pöördu maleva personalispetsialisti poole.