Teksti suurus:
A A A

Kaitseväe Aasta ohvitser on kapten Toomas Pindis

17.11.2015
 
Kapten Pindis suunati Kaitseliidu teenistusse Võrumaa maleva väljaõppeülema ametikohale 2012 suvel Kagu PVP staabist. Märtsist 2013 aga edutati maleva staabiülemaks. Kaitseliidu liige on ta juba aastast 2000.
 
Kapten Toomas Pindis on silma paistnud kompetentsuse, korrektsuse, asjalikkuse, aktiivsuse ning suure töökusega. Vesteldes teiste kolleegidega tuuakse välja neidsamu omadusi, mistõttu suhtutakse kapten Pindisesse suure austusega. Kapten Pindis on nõudlik ülem, ta hoiab ennast alluvate teenistusasjadega kursis ning oskab meeskonda motiveerida ja töös hoida. Staabis on just tema see, kelle peale loodetakse, kui midagi tähtsat on vaja kiirelt ning korrektselt ära teha. Ta ei karda vastutust ega suurt töökoormust.
 
Lisaks äärmiselt kompetentselt täidetud igapäevaülesannetele, andis kapten Pindis käesoleval suvel suure panuse rahvusvahelise luurevõistluse Admiral Pitka 2015 õnnestumisele, olles Võrumaa maleva esindaja operatiiv-planeerimisel.
 
Kapten Pindisele on oluline nii enese kui ka alluvate arendamine ja täiendamine. Viimaste aastate jooksul on ta läbinud KVÜÕAs kaks inglise keele kursust, Kaitseliidu juhtimise meistriklassi kursuse, tulejuhi kursuse ning pioneerieriala kursuse. Vabatahtliku liikmena läbis edukalt Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse ning praegu viib tihti ise läbi laskeharjutusi. Laskmine on Toomasele üldse südamelähedane. Tema initsiatiivil pannakse kokku malevas iga-aastaselt laskevõistkonnad ning sellel alal on ta väga hasartne.
 
Toomas Pindis on väga sportlik ohvitser. Ta on Haanja rattaklubi aktiivne liige ning leiab aega ka seal maratone ja üritusi korraldada. Tema algatusel on malevas suur rõhk spordivõistlustest osavõtul ja erinevatel sporditreeningutel. Ja kui on tarvis maleva eest võrkpalli, jalgpalli mängida või suusatada on igal juhul Pindis platsil.
 
Vabatahtlikku tegevusse on kapten Pindis andnud olulise panuse. Teenistuse kõrvalt on tal olnud aega panustada aastas ligi 300 tundi vabatahtlikusse tegevusse. Lisaks on kapten Pindis Piirivalve Ohvitseride Kogu liige. Tänu Toomase aktiivsele elustiilile on ka Kaitseliidu nimekirja lisandunud mitmeid sportlikke ja tublisid liikmeid.
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kapten Toomas Pindis on mees, kes ei karda tööd, kelle peale saab kindel olla ja keda saab uhkusega tõsta teistele eeskujuks.