Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 102. aastapäev Värskas

12.11.2020

Kaitseliidu Võrumaa maleva kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja maleva sõbrad kogunesid 11. novembril 2020. a Kaitseliidu 102. aastapäeval Värskasse Petserimaa Vabadussõja ausamba juurde, kus toimus pühaliku tõotuse andmine.
Pühaliku tõotuse andsid 13 kaitseliitlast ja 5 naiskodukaitsjat. Mälestati meie seast lahkunud kaitseliitlasi Jüri Allas, Koit Adel ning naiskodukaitsja Sirje Lill.
 


Peale pühaliku tõotuse andmist koguneti Seto Tsäimajja. Tervituseks sai sõna maleva pealik major Toomas Pindis.
Kaitseliidu ülema tänukirjaga tunnustati: Võru malevkonna liige Aivar Kaits, Rõuge-Vastseliina üksikkompanii liige Aliina Mnogolessova, vabatahtlikud noortejuhid Merle Alliksoo, Heli Kuulmets.
Valgeristi III klass omistati Marika Timofejev. Teenistusaastate märk Eve Täht.
Kuulutati välja Aasta Naiskodukaitsja 2020 – Elen Tamm ja  Aasta Kaitseliitlane 2020 – Raul Sõmer.Malevapealiku kõne tõotuse andmise tseremoonial.
Head Kaitseliidu Võrumaa maleva liikmed, kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad!
Täna Kaitseliidu 102.aastapäeval Teie poolt antud pühaliku tõotusega kinnistasite oma liikmestaatust kaitseliidu ridades ning lubasite oma otsestele ülematele järgida kaitseliidu põhimõtteid.
Olla eeskujulik kaitseliitlane või naiskodukaitsja ei piirdu ainult osalemisega kaitseliidu tegevustes kohustusliku 48 tunniga. Tuleb rohkem üles näidata oma initsiatiivi ja tuua välja võimalused ja ettepanekuid kus kaitseliidu liige tunneb, et teda saaks kaasata oma tegevusega riigikaitsesse ja seda mitte ainult sõjalises kaitses. Riigikaitse on laiema spektriga ja peame suutma ära kasutada iga oskuse ning teave, mis uute kaitseliidu liikmete liitumisega organisatsiooni tuleb.
Covid-19 oma piirangutega seab meile tõsiseid väljakutseid, et kuidas kaitseliidu liikmeid ohutult väljaõppesse ja tegevustesse kaasata, sest tulete te ju erinevatest elu- ja töövaldkondadest ning piirkondadest. Peame ühiselt suutma hoida turvalist joont kaitsmaks Teie pereliikmeid ja lähedasi. See peab olema meie ühine pingutus.
Head sõbrad, õnnitlen Teid Kaitseliidu 102 aastapäeva puhul ja soovin teile kõike toredat ning olge hoitud.
Eesti eest!