Teksti suurus:
A A A

2022.a. Kaitseliidu Võrumaa maleva aasta kaitseliitlane ja Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna aasta naiskodukaitja

14.11.2022
Nooremveebel Toomas SAAMO
Nii Kaitseliidus kui ka tsiviilelus sõltub ühe üksuse töö, motivatsioon ja tulemuslikkus aktiivsetest juhtidest. Oskus motiveerida, tunnustada teisi ning olla ise eeskujuks, on isikuomadused, mis on olemas Kaitseliidu Võrumaa maleva kaitseliitlasel N-vbl Toomas Saamol, kes on Kaitseliidu liige juba 17 aastat.
N-vbl Saamol ei ole ükskõik - ta on alati olemas kui tema üksus või malevkond vajab tema abi. Võrumaa malevas ei leidu just palju väljaõppealaseid üritusi või mõnda muud tegevust, kus n-vbl Toomas Saamo kaasa ei lööks ning sealjuures pakub ta alati omapoolseid asjakohaseid lahendusi. Toomas on mentoriks oma pojale, kes liitus isa eeskujul Kaitseliiduga!

Kristi RANDLA
Kristi Randla on Naiskodukaitse liige alates 2006 aastast Põlva malevast, Võrumaale üle tulnud 2018. Vabatahtliku juhina on ta olnud valitud mitmetele ametitele: jaoskonna juhatuses, ringkonna esinaine, ringkonna aseesinaine. Hetkel täidab Võrumaa ringkonna aseesinaise ametikohta. Kristi teeb alati oma tööd südamega. Ta on naiskodukaitsesse panustanud aastaid ja teeb seda arvatavasti kuni pensionini ja siis ka veel edasi. Kristi on alati väga hoolas oma kohustuste täitmises ja samas võtma ka lisa vastutust. Ta teeb vabatahtliku tööd nii jaoskonna tasandil kui ka ringkonna tasandil. Hoolitseb selle eest, et meil oleks ohutushoiu baasväljaõppes alati korralik tuleohutus osa ja et NKK Võrumaa ringkonna koostöö LõMKR PäA-ga sujuks. Kuigi Kristi on alati millegagi rakkes (kool, töö, NKK), siis leiab ta aega kõigi probleemide lahendamiseks ning aitamiseks. Enam heatahtlikumat inimest ei ole olemas! Ta on väga hea motiveerija ning on koolitanud välja uue generatsiooni patrullvõistlustel käijaid (mida ta ise ei taha endale tunnistada). Ta on tõeline eeskuju.